Landskrona kan bättre. Vi vill mer!


Hej!
 
Idag presenterar Socialdemokraterna sitt budgetalternativ för nästa år för Landskrona stad. Det är en budget som tydligt pekar ut riktningen för hur Landskrona ska utvecklas och som sätter Jobb och Välfärd framför nedskärningar.
 
Under många år har välfärden satts på undantag i Landskrona och nedskärningsprogrammen har varit omfattande. Under nuvarande folkpartiledda kommunledning har det sparats bort ca 50 miljoner kronor i välfärden. Under nästa år ska skäras ned ytterligare ca 5 miljoner kronor. Det påverkar naturligtvis kvaliteten och tillgången på skola, vård och omsorg högst påtagligt.
 
För oss Socialdemokrater är det inte acceptabelt. Välfärden ska hålla hög kvalitet, vara tillgänglig för alla och fördelas efter behov. Därför säger vi nej till ytterligare nedskärningar i omsorgen och skolan.
 
Nedskärningspolitiken har fått direkta konsekvenser på välfärden. Det motsvarar till exempel 136 barnskötare, 117 fritidspedagoger, 102 lärare eller 97 skolsköterskor.
 
Människors trygghet är grunden för ett gott liv och kittet i samhällssolidariteten. Vi ska aldrig behöva tvivla på att välfärden verkligen finns där när vi behöver den. En väl utbyggd välfärd, som omfattar alla och fördelas efter behov, är en avgörande byggsten för att skapa ett Landskrona för alla.
 
Det går inte att svälta sig ur kriser. Därför måste Landskrona spänna bågen. Satsningar på personalen med anständiga löne- och anställningsvillkor, lyfta fram skolan och ge alla barn och ungar möjligheter att lyckas i livet, göra allt vi kan för att pressa ned arbetslösheten och ge människor möjlighet till egen försörjning är linjen i vår politik.
 
Under hösten kommer vi att presentera fler detaljer och konkreta förslag för hur Landskrona ska utvecklas till att bli en stad för alla, inte bara för dem som förväntas flytta hit. Jag hoppas du vill vara med i det arbetet. Maila, ring eller besök partiexpeditionen. Tillsammans kan vi utveckla möjligheternas stad.
 
På återhörande
 
Niklas Karlsson (S)
Kommunalråd
 
PS
Du kan läsa hela budgetförslaget på socialdemokraterna.se/landskrona
Publicerat:
Onsdag 12 jun, 2013, 14:47
Skribent:
Niklas med vänner - Ett nyhetsbrev från Socialdemokraterna i Landskrona