Kommunfullmäktige sade ja till sociala villkor vid entreprenader


Hej!

En majoritet i kommunfullmäktige i Landskrona beslutade under måndagskvällen att sociala villkor ska gälla vid entreprenader.
 
- Trots borgerligt motstånd fanns det en majoritet för förslaget som i korthet innebär att privata entreprenörer som utför arbete åt kommunen ska ha löne- och anställningsvillkor som ligger i nivå med vad som följer av kollektivavtalen i branschen samt att samma krav ska ställas på de underleverantörer som entreprenören använder sig av, säger Niklas Karlsson (S).
 
- Beslutet innebär att konkurrensen inte snedvrids och att villkoren för företagen ska vara goda, säger Alinda Zimmander (S)
 
- I Sverige bestäms villkoren på arbetsmarknaden dels av lagar dels av villkor som bestäms i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Vårt land liksom övriga nordiska länder har valt att låta arbetsmarknadens parter ha ett stort ansvar, säger Jonas Karlsson (S).
 
Långsiktig hållbarhet är en ledstjärna för verksamheten i Landskrona. Denna hållbarhet ska vara ekonomisk, ekologisk och social. Den innebär att staden ska föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Staden ska vara ett föredöme när det gäller miljöpolitiken. Goda sociala villkor ska råda.
 
Staden har valt att låta privata företag utföra delar av den skattefinansierade verksamheten. När så görs är det viktigt att det råder konkurrensneutralitet mellan de företag som konkurrerar om att få utföra verksamheten. Det är också viktigt att goda sociala villkor råder för de löntagare som utför arbetet.
 
- Entreprenörer ska också vara förpliktigade att följa grundläggande ILO-konventioner mot tvångsarbete, barnarbete, skydd mot föreningsrätten m.m. liksom att tillämpa meddelarfrihet på områden som inte omfattas av anbudssekretessen, säger Jonas.
 
- Om tjänsten eller entreprenaden ska utföras med hjälp av utstationerad arbetskraft ska utstationeringslagens regler gällande löne- och anställningsvillkor följas, avslutar Alinda.
 
Beslutet innebär att:
 
·      vid upphandling av verksamhet ska krav ställas att löne- och anställningsvillkoren ligger i nivå med gällande kollektivavtal i branschen,
·      detta ska också gälla i de fall entreprenören använder sig av underleverantörer,
·      grundläggande ILO-konventioner ska följas samt
·      i det fall utstationerad arbetskraft används ska reglerna i utstationeringslagen följas.
Publicerat:
Måndag 27 maj, 2013, 21:03
Skribent:
Niklas med vänner - Ett nyhetsbrev från Socialdemokraterna i Landskrona