Desperationen ökar hos Treklövern


Hej!

Idag har vi skickat ut pressinformation med anledning av att Treklövern i Stadsbyggnadsnämnden vill delegera bygglovbesluten till tjänstemännen, allt i akt och mening att kunna påbörja omvandlingen av Lill-Olas och Campingen till bostadsområde innan detaljplanen för området är klar.

Den styrande Treklövern blir allt mer desperat i sina försök att till varje pris driva igenom prestigeprojektet med att omvandla Lill-Olas och campingen till ett bostadsområde. Det senaste exemplet handlar om att kringgå detaljplanearbetet med Borstahusen 1:5 som bland annat omfattar flytten av campingplatsen.
 
På Stadsbyggnadsnämnden bord ligger nu ett förslag som innebär att arbetet med detaljplanen ställs åt sidan och att bygglov för bland annat flytt av stugor och förskola samt utbyggnad av olika service-, förrådsbyggnader och ny campingreception skall beviljas på delegation eftersom den politiskt ansvariga nämnden inte sammanträder under juli månad.
 
-Detta är helt oacceptabelt och visar bara på den desperation som allt mer kommit att prägla den styrande Treklövern i arbetet med planerna kring bostäder på campingen, säger Roy Wernberg, 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.
 
I förslaget påpekas att ”området saknar gällande detaljplan och att ärendet är av principiellt och strategisk stor vikt”.
 
-Just för att ärendet är av principiell och strategisk stor vikt finns det alla anledning att hålla sig till Plan- och bygglagen och låta arbetet med detaljplanen ta sin tid. Här handlar det inte om någon ”mindre avvikelse” från gällande plan som man kan lämna tillfälliga bygglov för, här skall vi besluta om framtiden för ett av vår kommuns viktigaste rekreationsområde, betonar Roy Wernberg och tillägger att bland annat länsstyrelsen haft kritisk synpunkter på planförslaget.
 
-Att då riskera miljonrullning av kommunala medel på nya byggnader och infrastruktur utan ha en detaljplan att utgå ifrån är mycket nonchalant och oansvarigt. Detta samtidigt som den styrande Treklövern vill spara ytterligare miljoner på vår gemensamma välfärd i sitt budgetförslag för nästa år.
 
Av förslaget framgår också att om bygglov inte beviljas på delegation kan projektet försenas minst ett år.
 
-Med tanke på den massiva kritik som bostäder på campingen fått kan jag förstå Treklöverns desperation att åsidosätta lagar och bestämmelser som reglerar arbetet med detaljplaner. Valet rycker allt närmare och tydligen vill man göra allt för att undvika att planerna skall bli en valfråga. Jag kan lova att framtiden för campingen och Lill Olas blir en viktig fråga i nästa års val, betonar kommunalrådet Niklas Karlsson och tillägger att den stiltje som nu råder på bostadsmarknaden knappast motiverar att viktiga bygglov läggs ut på delegation för att skynda på.
 
- Vi har tid att vänta på en detaljplan som vunnit laga kraft innan vi fattar beslut om olika bygglov. Det är viktigt för demokratin och det tror vi att även övriga partier förstår, avslutar Roy Wernberg och Niklas Karlsson.

Allt gott!

Niklas och Roy
Publicerat:
Torsdag 13 jun, 2013, 13:28
Skribent:
Niklas med vänner - Ett nyhetsbrev från Socialdemokraterna i Landskrona